Jobs from

National Museum of Wales (WR)

Premium Job From National Museum of Wales (WR)

Found 1 jobs posted by National Museum of Wales (WR)


Page 1 of 1

Dadansoddydd Data Math o swydd wag : Parhaol/ Llawn Amser Categori : TG Ystod cyflog : £33,562.09 - £38,238.91 Oriau : 35 awr yr wythnos Gofyniad lefel iaith Gymraeg : Dymunol Crynodeb o'r Swydd Mae angen dadansoddydd data mewn cyd-destunau amrywiol lle gall data chwarae rhan hanfodol wrth wneud penderfyniadau a datrys problemau, o ran...

Date

Location

Cardiff, CF10 3NP

Salary/Rate

£33,562 - £38,238

You are currently using an outdated browser.

Please consider using a modern browser such as one listed below: