Jobs from

National Museum of Wales

Premium Job From National Museum of Wales

Found 1 jobs posted by National Museum of Wales


Page 1 of 1

Peiriannydd Gweinyddion TGCH Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 35 awr yr wythnos Parhaol Gradd E £33,562.09 - £38,238.91 y flwyddyn Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn...

Date

Location

Cardiff

Salary/Rate

£33,562 - £38,238

You are currently using an outdated browser.

Please consider using a modern browser such as one listed below: