Online since 1999 | 11,070 IT Jobs Live NOW

Logistics Manager

Premium Job From LA International Computer Consultants Ltd
Recruiter: LA International Computer Consultants Ltd
Listed on: 23rd May
Location: Belgium
Salary Notes: Negotiable
Type: Contract
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Description
[ENG Below]
****
Voor onze vestiging in regio Zele, zoeken we een ervaren logistiek manager.
*****
Jouw verantwoordelijkheden
* Organisatie Just in time order/transport/delivery
* Opbouw netwerk en vertrouwensrelatie met leveranciers en transporteurs met goeie voorwaarden. Je evalueert de leveranciers en transporteurs, je ziet toe op een correcte naleving van de afgesproken voorwaarden en je stuurt bij waar nodig.
* Beheer van Magazijn IN en OUT: alle transportbewegingen visualiseren en voorstellen tot het best mogelijk logistiek beheer.
* Digitalisering (opzetten interne digitale stromen, doorgeven orders aan de klant, digitale communicatie naar leveranciers, on the spot registratie van voorraadbewegingen, etc.)
* Forecasting en planning, voorraadbeheer en kostenefficiëntie
* Initiatief voor optimalisatieprojecten en reorganisaties doorvoeren waar nodig
----
Jouw profiel
* Een ervaren logistieke specialist met communicatief talent (nl-fr-en)
* Een flexibele trekker met impact: Jij bezit een grote drive en straalt enthousiasme uit. Met jouw overtuigingskracht en hands-on ingesteldheid help je het verschil te maken. Je denkt oplossingsgericht in functie van de continuïteit.
* Je bepaalt mee de strategische keuzes in functie van groei en efficiëntie. Je bent gericht op verandering en verbetering van bestaande processen en denkt vooruit.
* Je smeedt sterke allianties met interne en externe partners.
* Je bent een sterke onderhandelaar en hebt ervaring met onderhandelingen.
* Jouw digitale skills brengt de logistieke service tot een hoger level.
* Je kan snel schakelen. Door je stressbestendigheid houd je het hoofd koel bij het opduiken van problemen en geef je vertrouwen aan je team.
* Je behoudt het overzicht en hebt zeer goede analytische vaardigheden.
------
Jouw skills: samenwerken, open communicatie, integriteit, kostenbewustzijn, klantgerichtheid, ondernemerschap, creativiteit en engagement.
------
Ons aanbod
* Sterk groeiend en familiaal bedrijf in een internationale omgeving. Wij reageren flexibel op veranderingen én bieden specifieke oplossingen aan voor problemen van klanten.
* Een warme en open werksfeer waarin mensen centraal staan
* Een no-nonsense hands-on omgeving waar je ervaring ten volle wordt benut én je zo het verschil kan maken
****
For our branch in the Zele region, we are looking for an experienced logistics manager.
*****
Your responsibilities
* Organisation of just-in-time order/transport/delivery
* Building up a network and a relationship of trust with suppliers and hauliers with good conditions. You evaluate the suppliers and transporters, you ensure that the agreed conditions are correctly observed and you make adjustments where necessary.
* Management of warehouse IN and OUT: visualising all transport movements and proposing the best possible logistic management.
* Digitalisation (setting up internal digital flows, passing on orders to customers, digital communication to suppliers, on-the-spot registration of stock movements, etc.).
* Forecasting and planning, stock management and cost efficiency
* Initiative for optimisation projects and implementing reorganisations where necessary
----
Your profile
* An experienced logistics specialist with communicative talent (nl-fr-en)
* A flexible trigger with impact: You possess great drive and radiate enthusiasm. With your persuasiveness and hands-on attitude, you help make the difference. You think in terms of solutions in function of the continuity.
* You help determine the strategic choices in function of growth and efficiency. You are focused on change and improvement of existing processes and think ahead.
* You forge strong alliances with internal and external partners.
* You are a strong negotiator and have experience with negotiations.
* Your digital skills bring the logistics service to a higher level.
* You can switch quickly. Because of your stress resistance you keep a cool head when problems arise and you give confidence to your team.
* You keep an overview and have very good analytical skills.
------
Your skills: cooperation, open communication, integrity, cost awareness, customer focus, entrepreneurship, creativity and commitment.
------
Our offer
* Fast-growing family business in an international environment. We react flexibly to changes and offer specific solutions to customers' problems.
* A warm and open working atmosphere where people are key
* A no-nonsense hands-on environment where your experience is fully exploited and you can make a difference


LA International is a HMG approved ICT Recruitment and Project Solutions Consultancy, operating globally from the largest single site in the UK as an IT Consultancy or as an Employment Business & Agency depending upon the precise nature of the work, for security cleared jobs or non-clearance vacancies, LA International welcome applications from all sections of the community and from people with diverse experience and backgrounds.

Award Winning LA International, winner of the Recruiter Awards for Excellence, Best IT Recruitment Company, Best Public Sector Recruitment Company and overall Gold Award winner, has now secured the most prestigious business award that any business can receive, The Queens Award for Enterprise: International Trade, for the second consecutive period.