Online since 1999 | 12,390 IT Jobs Live NOW

Information & Cyber Security Manager

Premium Job From National Museum of Wales
Recruiter: National Museum of Wales
Listed on: 17th January
Location: Cardiff
Salary/Rate: £32572 - £39924
Type: Permanent
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Rheolwr Gwybodaeth a Seiberddiogelwch
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos

Parhaol

Gradd F - £32,572 - £39,924 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 13 Chwefror erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan.
Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Information & Cyber Security Manager
National Museum Cardiff

35 hours per week

Permanent

Grade F £32,572 - £39,924 per annum

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Closing Date: 13 February by 5:00pm

For further information please visit our website.
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer.
Applications are welcome from all sections of the community.