Online since 1999 | 11,161 IT Jobs Live NOW

Information & Cyber Security Manager

Premium Job From National Museum of Wales
Recruiter: National Museum of Wales
Listed on: 27th May
Location: National Museum, Cardiff
Salary/Rate: £33,191 - £40,682
Type: Permanent
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Rheolwr Gwybodaeth a Seiberddiogelwch
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos

Parhaol

Gradd F - £33,191.01- £40,682.87 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 10 Gorffennaf Chwefror erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Information & Cyber Security Manager
National Museum Cardiff

35 hours per week

Permanent

Grade F £33,191.01- £40,682.87 per annum

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Closing Date: 10 July by 5:00pm

For further information please visit our website 

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer. 

Applications are welcome from all sections of the community.