Online since 1999 | 6,199 IT Jobs Live NOW

Java developer (Java SE8) - Enterprise projects

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 24th April 2020
Location: Prague
Salary/Rate: Negotiable
Salary Notes: Negotiable
Type: Permanent
Start Date: Flexible

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

JAVA DEVELOPER - PRAHA (HPP)Souhrn

V dob? nejistoty a zm?n je d?ležité pracovat pro stabilní firmu, kterou jen tak n?co nepohne a p?esn? to vám mohu nabídnout. Firma s kterou pracuji je gigant v oblasti financí a bankovnictví s HQ v Londýn?. A?koli p?vod pramení ve Velké Británii, práv? Praha je domovem jednoho z nejvýznamn?jších vývojových center, které se nachází na Praze 4. Práce v této spole?nosti vás vždy posune o krok dál - a? už osobn? tak profesionáln?. Projekty jsou mezinárodního rázu a budete tak mít možnost pracovat také s kolegy z UK a USA. Na projektech budete mít možnost využít vaše dosavadní schopnosti a znalosti, ale zárove? vás budou podporovat v osvojování nových technologií, s kterými jste t?eba ješt? nepracovali. Každý projekt vám p?inese n?co nového. Krom? u?ení se na projektech m?žete také využít r?zné platformy rozši?ovat své znalosti skrz r?zné kurzy: soft skills, IT, finance, jazykové.

V tuto chvíli máme pozice pro Java vývojá?e od junior? až po vedoucí týmu.

Základní dovednostiAlespo? minimální komer?ní zkušenosti s Javou, idáln? Java SE 8 (dle seniority)Spring, Spring boot, hibernateZnalost návrhových vzor?, základy OOP, multithreadingProfesionální úrove? Angli?tinyP?edchozí zkušenost s vedením týmu (na pozici vedoucí týmu)S ?ím m?žete po?ítatProjekty založené na nových technologiíchKurzy (jazykové, IT, finance, soft skills)Pružná pracovní doba (pevné hodiny mezi 9.30 a 16.00)Práce v mezinárodní, ekonomicky stabilní firm?Rozsáhlé možnosti profesního postupu60 dní zdravotního volna za rokDalší standardní benefity (p?ísp?vek na penzi, medicover, 25 dní dovolené etc.) Kontaktní osoba: Zuzana Zednikova (+420 228 883 020/ z.zednikova@frgconsulting.com).