Online since 1999 | 9,936 IT Jobs Live NOW

Java Developer

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 27th March
Location: Warsaw
Salary Notes: Negotiable
Type: Contract
Start Date: Asap

Dla mojego klienta z bran?y inwestycyjnej poszukuj? Backend Developera do zespo?u buduj?cego innowacyjne rozwi?zania, które pomagaj? w obs?udze klientów hedgingowych i po?yczkodawców instytucjonalnych.

B?dziesz odpowiedzialny za projektowanie, testowanie i wdra?anie skalowanych aplikacji wykorzystuj?c najnowsze technologie. Tworzone aplikacje aplikacje s?u?? firmie przy zarzadzaniu zapasami i ryzykiem, do obliczania rozlicze? klientów oraz u?atwiania wewn?trznych i zewn?trznych przep?ywów handlowych.

Do?wiadczenie jakiego szukamy :

  • Bogate do?wiadczenie wtechnologii Java,
  • Dobre zrozumienie systemów rozproszonych,
  • Solidne podstawy informatyki:algorytmy, struktury danych, projektowanie systemu oraz optymalizacja wydajno?ci,
  • Mile widziane znajomo?? narz?dzia Kafka,
  • Do?wiadczenie w bran?y finansówto dodatkowy plus

Benefity :

  • Atrakcyjne wynagrodzenie w formie B2B,
  • Mo?liwo?? wspó?pracy d?ugofalowej,
  • Mi?dzynarodowe ?rodowisko pracy,
  • Dopuszczlna praca zdalna.

Aby zarejestrowa? swoje zainteresowanie t? lub innymi aktualnie dost?pnymi ofertami, zadzwo?: +48 12 881 1582 i popro? o rozmow? z Kamilem Szczuckim lub wy?lij e-mail z aktualnym CV bezpo?rednio na adres: Click here to contact this recruiter .

Contact Name: Kamil Szczucki
Reference: TJ/3086/26/03/2020ks_1585267351
Job ID: 2814195Browse all contract types