Online since 1999 | 10,879 IT Jobs Live NOW

Datblygydd Drupal

Premium Job From Wales Audit Office
Recruiter: Wales Audit Office
Listed on: 17th October 2019
Location: Cardiff
Salary/Rate: £40071 - £46515
Salary Notes: Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa. hawl i 33 diwrnod o wyliau
Type: Contract
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Datblygydd Drupal
cyfnod penodedig deuddeg mis
Caerdydd
Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwdfrydig a brwdfrydig iawn i ymuno a Swyddfa Archwilio Cymru, am gyfnod penodol, i gefnogi ailddatblygu ein platfformau gwe.
Byddwch yn helpu i ddarparu profiad defnyddiwr o ansawdd uchel wrth i ni drawsnewid ein hadroddiadau archwilio a'n cynnwys gwe. Rydym ar hyn o bryd yn ehangu ein defnydd o ddadansoddeg data, adrodd HTML a threialu'r defnydd o gynhyrchion digidol eraill ar gyfer adrodd data archwilio i drawstoriad o randdeiliaid.
Fel Datblygydd Drupal, byddwch yn gweithio'n agos gyda'n Swyddog Cyfathrebu Digidola'n Datblygwr TG i ryddhau gwelliannau i'n gwefan yn raddol.
Byddwch hefyd yn gweithio gyda'r timau Cyfathrebu a TG ehangach fel rhan o bob prosiect cyflawni.
Adeiladwyd ein gwefan Drupal 7 yn 2013. Ers hynny rydym wedi gwneud nifer o welliannau bach ac wedi gweithio ar hygyrchedd y wefan i fodloni Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.
Rydyn ni nawr yn awyddus i drawsnewid y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu ar draws ein platfformau a byddwn ni'n gweithredu hunaniaeth newydd.
Byddwch yn ymuno a sefydliad cynhwysol achefnogol sy'n dilyn egwyddorion HYDER. Bydd eich gwaith yn ein helpu i hyrwyddo gwaith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru ar blatfform byd-eang, gan rannu gwybodaeth a data gwerthfawr am wariant cyhoeddus ynghyd a hyrwyddo ein newyddion, digwyddiadau ac adnoddau arfer da.
NODWCH: bydd y ganolfan asesu ddydd Mawrth 12eg Tachwedd 2019