Online since 1999 | 11,043 IT Jobs Live NOW
Datblygydd Drupal
Premium Job From Wales Audit Office
Recruiter: Wales Audit Office
Listed on: 17th October
Location: Cardiff
Salary/Rate: £40,071 - £46,515
Salary Notes: Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa. hawl i 33 diwrnod o wyliau
Type: Contract
Start Date: ASAP
Reference: WAO0138/2016
Contact Name: Wales Audit Office

Datblygydd Drupal

cyfnod penodedig deuddeg mis
Caerdydd

Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwdfrydig a brwdfrydig iawn i ymuno a Swyddfa Archwilio Cymru, am gyfnod penodol, i gefnogi ailddatblygu ein platfformau gwe.

Byddwch yn helpu i ddarparu profiad defnyddiwr o ansawdd uchel wrth i ni drawsnewid ein hadroddiadau archwilio a'n cynnwys gwe. Rydym ar hyn o bryd yn ehangu ein defnydd o ddadansoddeg data, adrodd HTML a threialu'r defnydd o gynhyrchion digidol eraill ar gyfer adrodd data archwilio i drawstoriad o randdeiliaid.

Fel Datblygydd Drupal, byddwch yn gweithio'n agos gyda'n Swyddog Cyfathrebu Digidola'n Datblygwr TG i ryddhau gwelliannau i'n gwefan yn raddol.

Byddwch hefyd yn gweithio gyda'r timau Cyfathrebu a TG ehangach fel rhan o bob prosiect cyflawni.

Adeiladwyd ein gwefan Drupal 7 yn 2013. Ers hynny rydym wedi gwneud nifer o welliannau bach ac wedi gweithio ar hygyrchedd y wefan i fodloni Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.

Rydyn ni nawr yn awyddus i drawsnewid y ffordd rydyn ni'n cyfathrebu ar draws ein platfformau a byddwn ni'n gweithredu hunaniaeth newydd.

Byddwch yn ymuno a sefydliad cynhwysol achefnogol sy'n dilyn egwyddorion HYDER. Bydd eich gwaith yn ein helpu i hyrwyddo gwaith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru ar blatfform byd-eang, gan rannu gwybodaeth a data gwerthfawr am wariant cyhoeddus ynghyd a hyrwyddo ein newyddion, digwyddiadau ac adnoddau arfer da.

NODWCH: bydd y ganolfan asesu ddydd Mawrth 12eg Tachwedd 2019Browse all contract types