Online since 1999 | 10,012 IT Jobs Live NOW
Head of IT & Information
Premium Job From National Museum of Wales
Recruiter: National Museum of Wales
Listed on: 1st August
Location: Cardiff
Salary/Rate: £49745 - £59496
Type: Permanent
Start Date: ASAP
Reference: HKTPH0909/SG-MI-CC
Contact Name: Candidate Services

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Pennaeth TG a Gwybodaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd H £49,745.95 - £59,496.64 

(yn seiliedig ar gyflog llawn amser cyfatebol o £52,588.58 - £62,896.45 y flwyddyn.)

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn dymunol ar gyfer y swydd hon. 

Dyddiad Cau: 14 Medi 2019 erbyn 23:59yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Mae'r swydd wag yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw'r rhai o Asiantaeth Gyflogaeth. 

English Translation:

Head of IT & Information 
National Museum Cardiff

35 hours per week

Permanent Contract

Salary: Grade H £49,745.95 - £59,496.64 (pay award pending)

(Based on a full time equivalent salary of £52,588.58 - £62,896.45 per annum.)

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Closing Date: 14 September by 23:59pm

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.